Kontakt

Monika Kowalska - Góralska
Trzebnicka 9c/1
56-300 Milicz
tel. +48 603 388926 (Aleksander Kowalski)

"Projekt Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy poprzez budowę kompleksu rekreacyjnego, współfinansowany przez Unię Europejską we środków finansowych Europejskiego Fundusz Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołóstwo"