Turystyka

Turystyka
Bogactwo zwierząt i roślin czyni Gospodarstwo atrakcją również dla turystów pragnących poznawać przyrodę. Występują tutaj bardzo ciekawe zbiorowiska roślin, zarówno leśne, jak i wodne. Miłośnicy przyrody odnajdą tu kilka gatunków umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze. Niepowtarzalny krajobraz malownicze zakątki stanowią atrakcję dla każdego turysty.
Na terenie gospodarstwa znajduje się kompleks turystyczny składający się z 10 domków oraz wiaty rekreacyjno-edukacyjnej.

"Projekt Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy poprzez budowę kompleksu rekreacyjnego, współfinansowany przez Unię Europejską we środków finansowych Europejskiego Fundusz Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołóstwo"